اردوی شاد برای کودکان و مادران کوره های آجر پزی

اردوي شاد براي ٥٠نفر از كودكان و مادران كوره هاي آجرپزي #خاوران #سيرك 🤡 با همکاری گروه جهادی #حنیفا برگزار شد #فلافل_ميوه و …🍊🥒 گروه جهادی  حنیفا و گروه جهادی  شهید قدیر سرلک همکاری  مشترک خود را آغاز  کردند