کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه و اعزام یک دستگاه جرثیقل و سه تریلر پوشاک و لوازم منزل و غذایی